5 khoảnh khắc rung động mạng xã hội của ông Obama

  • Đăng tải 9 tháng trước đó

    Khoảnh khắc anh chàng khổng lồ làm nâng bổng ông Obama hay khi gặp cụ bà 106 tuổi.rn

    ...

    Khoảnh khắc anh chàng khổng lồ làm nâng bổng ông Obama hay khi gặp cụ bà 106 tuổi.rn

Xem thêm Rút gọn